Burdasınız: Anasayfa » Sulama Ücretleri

Sulama Ücretleri

BİTKİ ÇEŞİTİ

YMK ANA KANAL SULAMASI  TL/Da.

1.TERFİ MEZİTLİ POMPAJ SULAMASI TL/Da.

1.TERFİ    BOZÖN VE KALE POM.SUL. TL/Da.

1.TERFİ         EKB    (ÇİFTLİK) POM.SUL. TL/Da.

Narenciye sul.

150,00

160,00

195,00

220,00

Meyve bahçe sul.

130,00

140,00

180,00

200,00

Fidan sulaması

95,00

100,00

160,00

180,00

Zeytinlik sulaması

100,00

110,00

160,00

180,00

Her türlü Sebze sulaması.     tek sezonluk

110,00

110,00

Su verilmiyor

Su verilmiyor

Çim-yeşilalan sulaması

200,00

210,00

220,00

230,00

Mevsim dışı sulamalar

75,00

80,00

Su verilmiyor

Su verilmiyor

Bozon 1 (bir) havuz su bedeli

0,00

0,00

500,00

0,00

Terfi pompalar 1              Saatlik su bedeli

50,00

60,00

70,00

80,00

Mahalli kuyu sulamaları     (Kendi imkanlarıyla)

25,00

0,00

0,00

0,00

UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR:
1-) Su kullanım hizmet bedeli,her bitkinin yıl içindeki yetişme suresine göre tespit edilir. Bu nedenle bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı su kullanım hizmet bedeli uygulanır.
2-) Görev alanı içinde ve dışında sulama sayısı ve sulama suresine bakılmaksızın, sulanan parsel Sahibine ,kiracı veya ortakçıya (gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk kişilikleri dahil) uygulanır.
3-) Aynı parselde aynı zamanda karışık olarak çeşitli bitkiler sulandığında,parselin tamamına, bunlardan su kullanım hizmet bedeli en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanır.
4-) Birliğimizde sulanan arazilerin % 95 damla sulama ile yapıldığından su hizmet bedeli maliyet hesaplamaları toplam sulanan arazi ve bitki çeşitlerine göre hesaplandığından,ayrıca damla sulama İndirimi ayrıca uygulanmaz.
5-) Aynı parsele ikinci defa ekim yapıldığında (güzlük sebze ekimi) 2.ürüne % 25 indirim uygulanır.
6-) Motopomp ile sulama yapan şebeke dahili çiftçilerimize % 10 indirim uygulanır.Şebeke harici sulama yapan ve sözleşmesi olmayan çiftçilerimiz bu indirim uygulanmaz.
7-) ÖDEMELER-TAKSİT SURELERİ VE GECİKME CEZASI ;
  a-)Yazlık sebzenin tamamı ile Narenciye-meyve bahçeleri ve diğer sulamaların 1.taksiti 31 Temmuz 2013 olup,Güzlük sebze ve diğer sulamaların kuyu sulamaları dahil 2.taksit ödeme suresi 31 Aralık 2013 tarihidir.
  b-) Zamanında ve suresinde ödenmeyen sulama ücretlerine aylık gecikme zammı olarak % 2 (Yüzde İki) aylık/günlük Olarak gecikme zammı uygulanır.
2013 Yılı sulama suyu ücret tarifesi ve uygulamaya ilişkin esasları,Birlik Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

2013 Sulama Suyu Fiyatlari

© 1949 | Bu Site Merzifon Ticaret ve Sanayi Odasına Aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz..