Merzifon TSO’da İlk Anasözleşme Tescili Gerçekleşti Reviewed by Momizat on . Şirket Kuruluşlarındaki Ana sözleşme Tescili İlk Defa Merzifon Ticaret Sicili Müdürlüğü Tarafından Yapıldı 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazetede yayım Şirket Kuruluşlarındaki Ana sözleşme Tescili İlk Defa Merzifon Ticaret Sicili Müdürlüğü Tarafından Yapıldı 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazetede yayım Rating: 0
Burdasınız: Anasayfa » Genel » Merzifon TSO’da İlk Anasözleşme Tescili Gerçekleşti

Merzifon TSO’da İlk Anasözleşme Tescili Gerçekleşti

Merzifon TSO’da İlk Anasözleşme Tescili Gerçekleşti

Şirket Kuruluşlarındaki Ana sözleşme Tescili İlk Defa

Merzifon Ticaret Sicili Müdürlüğü Tarafından Yapıldı

06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.01.2017 tarihiden itibaren yeni şirket kuruluşlarında Ana Sözleşme tescil işlemi Odamız bünyesinde bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğünce yapılmaya  başlanmıştır.

Yayımlanana tebliğin amacı “kuruluş aşamasında sözleşmenin ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” Bu amaçla ilgili işlemler üyelerimizin zamandan tasarruf etmeleri açısından büyük öneme sahiptir. İlgili Tebliğ çerçevesinde Ticaret Sicili Müdürü Hakan İpek tarafından ilk Anasözleşme tescili yapılmış Genel Sekreter Semih Sağlamer tarafından ilgililere teslim edilmiştir.

Diğer taraftan Maliye Bakanlığı’nın 4 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan 29847 sayılı “Harçlar Kanunu Genel Tebliğin 34. Maddesinde yapılan düzenleme ile 492 sayılı Kanunun 132 nci maddesine bir fıkra eklenmiştir. Bu fıkraya göre;

“Bu Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin “C) Ticaret sicili harçları:” başlıklı bölümünde yazılı ticaret sicili işlemlerine ilişkin harçlar, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları veyahut ilgili odalar tarafından makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir… Süresinde vergi dairesine beyan edilmeyen tutarlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. İşlemden doğan harçları tamamen almadan işlem yapan ticaret sicili müdürlüğü görevlileri ve ilgili odalar harcın ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludur.”

İlgili Tebliğ çerçevesinde Üyelerimiz Ticaret Sicili Harçlarının ödenmesi aşamasında Vergi Dairesi veya bankalara gitmeyecek, ilgili harçları Merzifon Ticaret Ve Sanayi Odası veznesine ödeyeceklerdir.

01.01.2017 tarihinden itibaren uygulamaya konan Ana Sözleşme Tescili ve Sicil Harçlarının tahsili ile üyelerimiz zamandan tasarruf edecekler ve şirket kuruluş işlemlerinde yaşanabilecek güçlükler ortadan kalmış olacaktır.

 

 

Clip to Evernote

© 1949 | Bu Site Merzifon Ticaret ve Sanayi Odasına Aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz..

Scroll to top