Merzifon Ticaret Sicili Müdürlüğünden Duyurulur.. Reviewed by Momizat on . MERZİFON TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURULUR. Anonim ve Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı için son gün 14.02.2014 15 Kasım 2012 tarih,28468 sayılı Resmi MERZİFON TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURULUR. Anonim ve Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı için son gün 14.02.2014 15 Kasım 2012 tarih,28468 sayılı Resmi Rating: 0
Burdasınız: Anasayfa » Duyurular » Merzifon Ticaret Sicili Müdürlüğünden Duyurulur..

Merzifon Ticaret Sicili Müdürlüğünden Duyurulur..

duyuru

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURULUR.

Anonim ve Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı için son gün 14.02.2014

15 Kasım 2012 tarih,28468 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine Ve Kuruluşu Ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’in Sermayenin asgari tutarlara yükseltilmesi başlıklı 7.maddesi

(1) Sermayeleri ellibin Türk Lirasının altında olan anonim şirketler ile onbin Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini, 14/2/2014 tarihine kadar bu miktarlara yükseltmeleri gerekmektedir.

(2) Sermayelerini, 1/7/2012 tarihine kadar, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 ve 507 nci maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulunun 2001/3500 sayılı Kararı ile anonim ve limited şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarına yükseltmeyen anonim ve limited şirketlerin de, birinci fıkra hükmü çerçevesinde sermayelerini yükseltmeleri gerekmektedir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında olan ve belirlenen süre içerisinde sermayelerini öngörülen tutarlara yükseltmeyen şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.

Denilmektedir, bilgilerinize sunulur.

Clip to Evernote

© 1949 | Bu Site Merzifon Ticaret ve Sanayi Odasına Aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz..

Scroll to top