Merzifon Ticaret Sicili Müdürlüğünden Duyurulur Reviewed by Momizat on .   MERZİFON TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLE DUYURULUR. Bilgileri aşağıda yer alan limited şirketlerin sermayelerini yasal süre içerisinde istenen asgari   MERZİFON TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLE DUYURULUR. Bilgileri aşağıda yer alan limited şirketlerin sermayelerini yasal süre içerisinde istenen asgari Rating: 0
Burdasınız: Anasayfa » Genel » Merzifon Ticaret Sicili Müdürlüğünden Duyurulur

Merzifon Ticaret Sicili Müdürlüğünden Duyurulur

 

duyuru

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLE DUYURULUR.

Bilgileri aşağıda yer alan limited şirketlerin sermayelerini yasal süre içerisinde istenen asgari sermaye tutarı olan 10.000 TL.sına yükseltmemeleri sebebiyle,  ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde vergi kayıtlarının silinmesi ve adreslerinde bulunamayan  limited şirketlerin  ve  üst üste en az 5 yıl genel kurul toplantıları yapılamayan kooperatiflerin  münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirketin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirketin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 12.05.2014

Münfesih Şirket ve Kooperatifler listesi Münfesih genel ihtar
Sermayeden münfesih şirketler listesiSermayesini arttırmayan İHTAR İLAN

Clip to Evernote

© 1949 | Bu Site Merzifon Ticaret ve Sanayi Odasına Aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz..

Scroll to top