Burdasınız: Anasayfa » Dernek & Vakıf İşletmeleri

Dernek & Vakıf İşletmeleri

TSO-logoUYARI: Dernek ve Vakıflara ilişkin tüm tescil işlemlerinde http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.Dernek İktisadi İşletmesi Yeni Kayıt

KURULUŞ

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticari İşletmenin Açılışına Noter Onaylı Dernek İktisadi İşletme Açılış Kararı; Kararda İşletmenin Unvanı, Açık Adresi, Sermayesi, Temsilcileri ve Bunların Uyrukları Ve Adresleri, Temsilin Şekli, İşletme Konusu açıkça Gösterilecektir.

Dernek kuruluşuna izin veren ve resmi makamlarca düzenlenmiş belge (Valilik, Kaymakamlıktan veya Dernekler Masasından) verilen resmi belge.  (1 asıl 2 fotokopisi)

Vakfın kuruluşuna ilişkin resmi gazete ilanı

İki adet noter tasdikli Dernek/Vakıf Tüzüğü

İşletme temsilcilerinin işletme unvanı altında düzenlenmiş iki adet imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 1 fotokopi)

Oda kayıt beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)


TEMSİLCİ TAYİNİ KARARININ TESCİL İŞLEMİ

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Noter tasdikli temsil yetkisi ile ilgili yönetim kurulu kararı (Karar içerisinde temsilcilerin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, uyruğu, ikametgah yeri, temsil ve ilzamın şekli belirtilmelidir.) (1 asıl 2 fotokopi)

Temsilcinin İşletme unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 1 fotokopi)


ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL İŞLEMİ

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Noter tasdikli temsil yetkisi ile ilgili yönetim kurulu kararı (Karar içerisinde temsilcilerin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, uyruğu, ikametgah yeri, temsil ve ilzamın şekli belirtilmelidir.) (1 asıl 2 fotokopi)

Temsilcinin İşletme unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 1 fotokopi)


İŞLETMENİN KAPANIŞI

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Noter tasdikli işletmenin kapanışına ilişkin yönetim kurulu kararı. (1 asıl 2 fotokopi)


 Vakıf İktisadi İşletmesi Yeni Kayıt

KURULUŞ

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Vakıf senedinin aslı veya noter onaylı örneği (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge ( 1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

Vakfın bir ticari işletme kurulabilmesi için resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde, bu izin veya onaya ilişkin belge (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

Noter onaylı Vakıf İktisadi İşletme Açılış Kararı (1 adet asıl – 2 adet fotokopi)

İşletmenin açılışına dair kararı alan vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (1 adet asıl- 1 adet fotokopi)

İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi  (1 adet asıl-1adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)

Vakfın vergi dairesi görüntüleme belgesi ( 1adet asıl – 1 adet fotokopi)

İşletmeyi temsile yetkili kişilerin fotoğrafları (2 şer adet)

Oda kayıt beyannamesiDiğer İşletmeler

KURULUŞ:

Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Noter onaylı İktisadi İşletme Açılış Kararı (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

Ticari işletme kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyorsa, izni gösteren yazı

İşletmenin açılışına dair kararı alan organın; görev süresinin dolmadığını teyit eden; en son seçim veya atamayla ilgili noter onaylı genel kurul kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış imza beyannameleri (1 adet asıl – 1 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)

Vergi Dairesi Görüntüleme Belgesi (1 adet asıl-1 adet fotokopi)

Yetkililerin fotoğrafları (2 adet)

Oda kayıt beyannamesi

 

© 1949 | Bu Site Merzifon Ticaret ve Sanayi Odasına Aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz..

Scroll to top